มี 2 รูปแบบ คือ

สำหรับลูกค้าเฉพาะกรุงเทพฯ

– ค่าจัดส่งสินค้า 250 บาท

– สำหรับยอดสั่งสินค้า 15,000 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี

*ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านส่งเอกสารใบโอนเงิน (ขึ้นกับตารางการจัดส่ง)

สำหรับลูกต่างจังหวัด

บริษัทจะทำจัดส่ง โดยบริษัทขนส่งสินค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บตามจริงที่ขนส่งกำหนด โดยเรียกเก็บปลายทาง