มี 2 รูปแบบ คือ
1. ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง
2. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
MR SHANFENG ZHAO เอสพละนาด 877-0-18059-7 ออมทรัพย์
นางสาว ประภากร สำโรง ถนนรัชดาภิเษก 060-276314-3 ออมทรัพย์
น.ส.ประภากรสำโรง ฟอร์จูนทาวน์ 629-2-07345-1 ออมทรัพย์
บจก.ซีคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล ฟอร์จูนทาวน์ 629-2-08438-0 ออมทรัพย์
เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาส่งแฟ็กซ์ Pay-in, slip มายังหมายเลขโทรสาร 0 2664 5356 หรือ Scan แล้วส่งมายังอีเมล์
seekerlaser@gmail.com พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อกลับ