งานตัดอะคริลิค

บริษัท ซีคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด ผู้ออกแบบและผลิต งานแปลรูปอะคริลิค งานไม้ พลาสวูด ทุกประเภทเรามีประสบการณ์และทีมช่างที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิตงานแปลรูปอะคริลิค กรอบรูปอะคริลิค, กล่องอะคริลิค, กล่องอะคริลิคใส่โบรชัวร์ ใส่ธนบัตรชั้นโชว์สินค้า Display อะคริลิค ไม้ พลาสวูด โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำเรามุ่งมันมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อตอบสนิงความต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรณ์ ป้ายตัวอักษรอะคริลิค ทำสี ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายชื่อบริษัทอะคริลิค ทำสี ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายอะคริลิคตั้งโต๊ะ ชั้นโชว์ Display ชั้นวางสินค้า โครงไม้หรือเหล็ก กล่องไฟอะคริลิค กล่องไฟสำเร็จรูป รับตัดเลเซอร์อะคริลิคชิ้นงานต่างๆ รับแกะเซอร์อะคริลคลงบนชิ้นงานต่างๆ

งานไม้ CNC

บริษัท ซีคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด ผู้ออกแบบและผลิต งานแปลรูปอะคริลิค งานไม้ พลาสวูด ทุกประเภทเรามีประสบการณ์และทีมช่างที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิตงานแปลรูปอะคริลิค กรอบรูปอะคริลิค, กล่องอะคริลิค, กล่องอะคริลิคใส่โบรชัวร์ ใส่ธนบัตรชั้นโชว์สินค้า Display อะคริลิค ไม้ พลาสวูด โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำเรามุ่งมันมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อตอบสนิงความต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรณ์ ป้ายตัวอักษร CNC ไม้ ป้ายโลโก้ CNC ไม้ทำสี ตัด ฉลุลาย CNC ไม้ ตกแต่งภายใน งานไม้ขึ้นรูปโมเดลต่างๆ งานแกะสลัก 2 มิติ

งานพลาสวูด Plaswood / MDF

บริษัท ซีคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด ผู้ออกแบบและผลิต งานแปลรูปอะคริลิค งานไม้ พลาสวูด ทุกประเภทเรามีประสบการณ์และทีมช่างที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิตงานแปลรูปอะคริลิค กรอบรูปอะคริลิค, กล่องอะคริลิค, กล่องอะคริลิคใส่โบรชัวร์ ใส่ธนบัตรชั้นโชว์สินค้า Display อะคริลิค ไม้ พลาสวูด โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำเรามุ่งมันมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเพื่อตอบสนิงความต้องการของลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรณ์ • ป้ายตัวอักษร CNC พลาสวูดทำสี • ป้ายตัวอักษร CNC พลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ • ป้ายโลโก้ CNC พลาสวูดทำสี • ป้ายโลโก้ CNC พลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ • ป้ายชื่อบริษัท CNC พลาสวูดทำสี • ป้ายชื่อบริษัท CNC พลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ • ตัด ฉลุลาย CNC พลาสวูด ตกแต่งภายใน • งานพลาสวูดขึ้นรูปโมเดลต่างๆ

สารเคมีที่มีผลต่ออะคริลิค

สารเคมีที่มีผลรุนแรงอะคริลิค – กรดไฮโดรคลอริก 40% – กรดไฮโดรฟลูออริก 40% – กรดไนตริก 40% – กรดซัลฟูริก 98% – ด่างแก่ทุกชนิด – คลอโรฟอร์ม – ไตคลอโรอีทิลลีน – เมทิลลีนคลอไรด์ – คาร์บอนเตตระคลอไรด์ – อะซิโตน – เมทิล – เอทิล – คีโตน – โทลูอีน สารเคมีที่มีผลน้อยต่ออะคริลิค – กรดอะซิตริก 5% – กรดโครมิก 40% – กรดซิตริก 10% – กรดไฮโดรฟลูออริก 10% – กรดไนตริก 10% – กรดซัลฟูริก 30% – แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 28%…

อะคริลิค/แผ่นอะคริลิค คือ

อะคริลิค/แผ่นอะคริลิค ถือเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม สำหรับเป็นสารตั้งตั้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งจำหน่ายแก่ภาคครัวเรือน หรือ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปอะคริลิคเหลวสำหรับภาคอุตสาหกรรม และแผ่นอะคริลิคหรือพลาสติกอะคริลิกสำหรับงานในด้านต่างๆ อะคริลิค หรือ อะคริลิคเรซิน (Acrylic Resins) เป็นพอลิเมอร์ และโคพอลิเมอร์ที่เตรียมได้จากกรดอะคริลิค และอนุพันธ์ของกรดอะคริลิค และเอสเทอร์ของกรดอะคริลิค มีสูตรโครงสร้าง คือ CH2=CHR โดยใช้สารตั้งต้น ได้แก่ Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate และ Methyl Methacrylate ผลิตออกมาเป็นอะคริลิคที่นิยมใช้มากคือ Polymethyl Methacrylate (PMMA) ผลิตภัณฑ์อะคริลิค แบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ คือ 1. อะคริลิกของแข็ง เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินที่อยู่ในรูปของแข็ง อาจเป็นเม็ดอะคริลิคหรือขึ้นรูปเป็นแผ่น เช่น แผ่นอะคริลิคหรือพลาสติกอะคริลิค ถือเป็นโฮโมพอลิเมอร์ของเมทาคริเลตเอสเทอร์ หรือโคพอลิเมอร์ของเมทาคริเลต ได้แก่ – เมทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOCH – เอทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOC2H5 – นอร์มอล-บิวทิวเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COO-(n-C4H9) – ไอโซบิวทิวเมทาคริเลต,…